Idrijske Krnice 40a, 5281 Spodnja Idrija

CALL FOR RESERVATIONS

+386 31 695 780